Bu kitablar iki min ildir maraqla oxunur - SİYAHI

Kulis.az iki min il boyunca maraqla oxunan ən məşhur kitabları təqdim edir.

 

Herodot “Tarix”

 

Image result for heredot tarix kitabı

 

Eramızdan əvvəl 484-425-ci illərdə yaşadığı güman edilən Halikamasoslu Herodot tərəfindən qələmə alınan əsər Herodotun səyahət zamanı gördüyü yerlər və şahid olduğu hadiəsələr, gördüyü insanlar haqqında bir mətndir. Ancaq kitabın əsas mövzusu Fars imperiyası və antik yunan şəhər dövlətləri arasında baş verən döyüşlərdir.

 

Homer “İliada və Odesseya”

 

Image result for Homer iliada

 

 

Əsər Troya müharibəsindən bəhs edir və dövrün yaşayış, mədəniyyət, inanc və döyüş texnikası haqqında məlumatlar almaq olar. Homer tərərfindən yazılan kitab antik dövrdən günümüzə gəlib çatmış ən qədim Qərb ədəbiyyatı nümunəsi sayılır.

 

Fukidid “Poleponnes müharibəsi”

 

Related image

 

Fukidid qələmə aldığı əsərdə özünün də qoşulduğu Poleponnes müharibəsindən bəhs edir. Eramızdan əvvəl V əsrdə yaşayan tarixçi qələmə aldığı hadisələri xroniki ardıcıllıqla düzüb tamamlamışdır.

 

Strabon “Coğrafiya”

 

Related image

 

Strabon eramızdan əvvəl 64-cü, eramızın 19-cu illəri arasında yaşamış coğrafiyaçı səyyah, filosof və tarixçidir. Coğrafiya əsəri ümumilikdə 17 kitabdan ibarətdir. Əsər Antik dünyadan bəhs edir.

 

Ksenefon Anabasis

 

Image result for Ksenophon

 

E.ə. 430-355-ci illərdə yaşamış tarixçi Sokratın tələbəsidir. Kitabda Fars imperatoru II Artakserksesin qardaşı Gənc Kirin taxtı ələ keçirmə mübarizəsindən, bu yolda vuruşan muzdlu əsgərlərin hekayələrindən bəhs edir.

 

LENT

05 Fevral 2020
04 Fevral 2020
03 Fevral 2020
01 Fevral 2020
31 Yanvar 2020